شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
Meaning of ابان, Definition of Word ابان in Almaany Online Dictionary, searched domain is category, in the dictionary of English Arabic. A comprehensive ...


817
Meaning of أبان, Definition of Word أبان in Almaany Online Dictionary, searched domain is category, in the dictionary of English Arabic. A comprehensive ...


817
Abaan Islamic Name Meaning in Urdu ابان. Muslim Boy name ابان Meaning and description, Find origin, name history, language, lucky number, lucky color, ...


817
Abaan Name Meanings in Urdu - Find Arabic Boys & Girls Names with meanings in Urdu & english, Abaan meaning and definition with Lucky Number of Abaan.


817
Aban Name Meanings in Urdu - Find Arabic Boys & Girls Names with meanings in Urdu & english, Aban meaning and definition with Lucky Number of Aban.


817
Meaning of the Muslim baby name Aaban. Muslim Arabic writing ... The name Aaban (Arabic writing : آبان) is a Muslim boys Names. The meaning of name ...


817
آبان (به همین تلفظ در فارسی میانه) به معنی « آب‌ها» است و نامگذاری این ماه بدین نام به اعتبار تقدس آب در نظر ایرانیان قدیم و انتساب آن به ایزدِ ناهید (اَناهیتا = ایزد آب‌ها) ...


817
Aban is the eighth month of the Solar Hijri calendar, the official calendar of Iran and Afghanistan. Aban has 30 days. It begins in October and ends in November ...


817
Dayr Aban was a Palestinian Arab village in the Jerusalem Subdistrict, located on the lower ... Arabic, دير آبان. Name meaning, The Monastery of Aban.


817
26 سپتامبر 2016 ... سمبل ماه آبان حیوان عقرب است و عنصر وجودشان آب . همچنین ارکیده و رازقی ، گل محبوبشان است و روز سه شنبه روز مبارکشان . متولدین ماه آبان معروف به ...