شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه کار به نام من دیوانه زدند. جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه. چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد.


817
دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند, گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت, با من راه نشین باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید, قرعه ...


817
14 آگوست 2018 ... آسمان بار امانت نتوانست کشید, قرعه کار به نام من دیوانه زدند. جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه, چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. شکر ایزد که میان من و ...


817
30 دسامبر 2009 ... زبانزدترین بیتی که در مورد «آسمان» در دیوان حافظ وجود دارد، بیتی است در مورد آسمان ... آسمان بار امانت نتوانست کشید /قرعه ی فال به نام من ِ دیوانه زدند .


817
آسـمان بار امانـت نتوانست کـشید قرعـه کار بـه نام مـن دیوانـه زدند جنـگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افـسانـه زدند شـکر ایزد که میان من و او صلح افـتاد


817
دوش ديدم که ملايک در ميخانه زدند. گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت. با من راه نشين باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشيد.


817
موضوع : تفسیر بیت "آسمان بار امانت نتوانست کشید..." آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوانه زدند جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذربنه چو ندیدند حقیقت ...


817
تو. سلام. خیلی وقته دارم فکر میکنم که بهتره از کجا شروع کنم و چه جوری پیش برم. راستش از قبل از افتتاح وبلاگ به این فکر میکردم و هرروز فکر جدیدی به ذهنم ...


817
3 سپتامبر 2014 ... چون پرومته رو در روی امثال زئوس، نور را از آسمان به زمین آوریم هرچند عقابان شب و روز ... آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدند .


817
آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند ..... مگر می تواند بی تأثير باشد) شمشير مگر می تواند نبرد (اسلام مگر می تواند ظلم و جور را از بين نرود).