شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
طالع بینی ازدواج متولدین اردیبهشت با شهریور. متولدین شهریور افرادی جوانمرد، نجیب، با سخاوت و مددکار هستند ولی میانه ای با عشق های رمانتیک و پرسوز و گداز ندارند.


817
فروردین با اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد ... اردیبهشت با شهریور : ( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل


817
11 آوريل 2015 ... پیوند زناشویی شهریور با سایر ماه ها. شهریور با فروردین : (بد ) یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب شهریور با اردیبهشت : ( خوب ) ...


817
11 آوريل 2015 ... طالع بینی ازدواج با زن متولد اردیبهشت ماه, طالع بینی ازدواج زن اردیبهشتی و ... اردیبهشت با شهریور : ( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل


817
11 آوريل 2015 ... طالع بینی ازدواج با مرد متولد اردیبهشت ماه, طالع بینی ازدواج مرد اردیبهشتی و ... اردیبهشت با شهریور : ( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل


817
مرداد+دی = کوتاه اما شیرین مرداد+بهمن = می تواند مشکل باشد مرداد+اسفند = زندگی توام با جرقه. مرد شهریور و زن… شهریور+فروردین = دور از یکدیگر شهریور+اردیبهشت  ...


817
اردیبهشت با مرداد :( بسیار خوب ) ازدواج متولدین اردیبهشت ماه و متولدین مرداد پیوند ... اردیبهشت با شهریور :( خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها بدون مشکل است و یکی از ...


817
20 مارس 2017 ... ماه شهریور و ماه اردیبهشت: زن و شوهرهای متولد این دو ماه نیز تفاهم بسیار زیادی با همدیگر دارند، روابط عاشقانه بین این زوج بسیار پرشور و هیجان است، ...


817
11 فوریه 2017 ... جفت هایی که ۵ ماه با هم فاصله دارند: فروردین (برج حمل) + شهریور (برج سنبله) یا آبان (برج عقرب); اردیبهشت (برج ثور) + مهر (برج میزان) یا آذر (برج ...


817
6 ژوئن 2018 ... اردیبهشت با شهریور : جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل ( خوب ). اردیبهشت با مهر : اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت ( متوسط ). اردیبهشت با ...