شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
انتخاب ثباتی (به انگلیسی: Stabilizing selection) یکی از انواع انتخاب طبیعی است که وقتی جمعیت در یک ویژگی خاص ثابت می‌شود گوناگونی ژنتیک کاهش پیدا ...


817
تحت انتخاب هدایتی، اللهای سودمند مستقل از اینکه نسبت به سایر الل‌ها غالب باشند در فرکانس افزایش پیدا می‌کنند.بدین معنی ... انتخاب ثباتی · انتخاب درهم گسیخته  ...


817
انتخاب فرایند روانی برگزیدن یک گزینه است و می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره کند: انتخاب (فیلم)، فیلمی به کارگردانی تورج منصوری; انتخاب کن، فیلم ترسناک ...


817
«قانون اشمالهوزن» که اصلی عمومی در علم زیست‌شناسی فرگشتی می‌باشد، توضیح‌دهندهٔ پدیدهٔ انتخاب ثباتی می‌باشد و بیان می‌دارد که جمعیتی که در سرحدات تحمل یا به ...