شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
11 دسامبر 2017 ... اجاره سرمایه ای در استاندارد حسابداری شماره 21 به سرمایه ای و عملیاتی تفکیک شده است که ... یک نکته مهم در خصوص محاسبه استهلاک دارایی اجاره ای سرمایه ایی : ... مطلب بعدیروش ثبت دائمی و ادواری موجودی کالا در هنگام برگشت کالا.


817
اجاره سرمايه اي : عبار ت است از اجاره ا ي كه به موجب آن تقريباً تما م مخاطرا ت و مزايا ي ..... اجاره كه با اعمال نرخ سود تضمين شده تجاري رايج محاسبه شده است ، ثبت مي كند .


817
21 مارس 2001 ... ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. اي. 21 - 11. –. اﺟﺎره. ﻫﺎي. ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ. 24 - 22. •. ﺣﺴﺎﺑﺪاري. اﺟﺎره. ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ...... ﻣﺒﺎﻟﻎ. اﺟﺎره. ﻛﻪ. ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل. ﻧـﺮخ. ﺳﻮد ﺗﻀﻤﻴﻦ. ﺷﺪه. ﺗﺠﺎري. راﻳﺞ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ. ، ﺛﺒﺖ. ﻣﻲ.


817
... اصل و فرع اوراق اجاره مربوط به دولت و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای شرکتهای ... ثبت شماره (۱): با دریافت اعلامیه مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی مبنی ...


817
اشخاص حقیقی یا حقوقی انواع کالاها را اعم از مصرفی با سرمایه ای، برای فروشی یا ... مرحله 1: قرارداد اجاره به شرط تملیک را مانند یک فروش با قيمت نقدی ثبت کنید و.


817
اجاره ی عملیاتی مشوق‌های مالیاتی دارد و منجر به ضبط دارایی ها یا بدهی ها در ... اجاره های سرمایه ای غیرقابل لغو شدن هستند و باید حداقل با یکی از الزامات زیر تطابق داشته ...


817
23 سپتامبر 2010 ... اجاره‌ عملیاتی : به‌ اجاره‌ای‌ غیر از اجاره‌ سرمایه‌ای‌ اطلاق‌ می‌شود. .... مرتبط‌ با هر یک‌ از اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ از قبیل‌ هزینه‌های‌ ثبتی‌ و تأمین‌ تضمینهای‌ مربوط‌ به ...


817
هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز رویه‌های‌ حسابداری‌ و افشای‌ مناسب‌ برای‌ اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ و ... برچسب ها: اجاره سرمايه اي, اجاره عملياتي, اجاره ها, استاندارد21, دوره اجاره, غير قابل فسخ, ... فرم گزارش موارد اشتباه سهوی ثبت درآمد و هزینه در اظهارنامه الکترونیکی · نحوه ...


817
3 دسامبر 2015 ... هزینه‌های عملیاتی و مخارج سرمایه‌ای از جمله مخارجی هستند که در صورت سود و زیان ... برخی از نمونه‌های اقلام غیر فیزیکی هزینه‌های سرمایه‌ای عبارتند از حق اختراع ثبت شده یا ... اگر تجهیزات به‌جای اینکه خریداری شوند، اجاره شوند جزء هزینه‌های ...


817
30 ژانويه 2017 ... شرکتهای لیزینگ برای ثبت قراردادهای اجاره سرمایه ای از دو روش متفاوت ... به عنوان درآمد ثبت و هزینه استهلاک معادل اصل مبلغ اقساط اجاره ثبت می شود.