شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
The Gods Laugh on Mondays (in Persian: و خدايان دوشنبه‌ها مي‌خندند) was first novel by an Iranian author with pen name Reza Khoshnazar which was published in ...


817
و خدایان دوشنبه‌ها می‌خندند کتابی است داستانی نوشته رضا خوش‌بین خوش‌نظر که در سال ۱۳۷۴ توسط انتشارات مرغ آمین منتشر گردید و بلافاصله توقیف شد.


817
و خدایان دوشنبه ها میخندند کتابی است داستانی نوشته ی رضا خوشبین خوش نظر که در سال ۱۳۷۴ توسط انتشارات مرغ آمین منتشر گردید و بلافاصله توقیف شد.


817
31 مارس 2007 ... انتشارات مرغ آمین در آن سال کتابی منتشر کرد با نام «و خدایان دوشنبه‌ها می‌خندند» نوشته‌ی رضا خوشبین خوش‌نظر. چاپ این کتاب خیلی سروصدا کرد.


817
سایر نسخه ها. کتابهای مرتبط. عنوان, و خ‍دای‍ان‌ دوش‍ن‍ب‍ه‌ه‍ا م‍ی‌خ‍ن‍دن‍د/ رض‍ا خ‍وش‌ن‍ظر. پدیدآور. خ‍وش‌ن‍ظر، رض‍ا، - ۱۳۴۸. تاریخ, ، ۱۳۷۴. شرح. ناشر. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رغ‌ آم‍ی‍ن‌. موضوع ...


817
نام کتاب: و خدایان دوشنبه ها می خندند. نویسنده: رضا خوش نظر خوش عمل( رضا براهنی). نشر: مرغ آمین.1374. سال های پیش بود که خبرش را خواندم؛ خبر آتش زدن نشر مرغ آمین ...


817
31 ا کتبر 2017 ... و خدایان دوشنبه ها می خندند - Ebook written by mohammadreza Khosh bin, محمدرضا خوش بین خوش نظر. Read this book using Google Play Books ...


817
و خدایان دوشنبه‌ها می‌خندند. انتهای یکی از داستان‌های کارور است؛ زنی در آستانه‌ی یک صبح مالیخولیایی، روی زانو‌هایش می‌نشیند، روبه‌روی یک پنجره‌ی قدی بزرگ و دستانش ...


817
28 آگوست 2012 ... آن مواقع در بهار آدم ها یا می رفتند در صحرا بیل میزدند، و یا کنار جویار و زیر ..... گروهی به کتاب خدایان دوشنبه ها. میخندند؟ شما به دلتان بدن نیاورید، ...


817
کاش "خدایان دوشنبه ها نمی خندیدند". سال 1374 انتشارات "مرغ آمین" کتابی منتشر کرد تحت عنوان "و خدایان دوشنبه ها می خندند". داستان کتاب درباره ی سه کودکی بود که ...