شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
که درختی هست نادر در جهات. میوهٔ او مایهٔ آب حیات. سالها جستم ندیدم یک نشان. جز که طنز و تسخر این سرخوشان. شیخ خندید و بگفتش ای سلیم. این درخت علم باشد در علیم.


817
وقتی، دانایی به طریق داستان گفته بود که درختی در هندوستان است که هر که میوه ی آن را بخورد عمر جاودان می ... شیخ خندید و بگفتا ای سلیم این درخت علم باشد در علیم


817
درخت زندگی مفهومی است که در علم، مذهب، فلسفه، اسطوره و دیگر زمینه‌ها استفاده شده‌است. در این زمینه‌ها درخت زندگی به شکل درختی پرشاخه نشان داده می‌شود که نشان‌دهندهٔ ...


817
»درخت علم« پایان داستان 1. را به نثر ساده بنویسید. »شیر خدا« شعر 2. در یک بند بنویسید.،»مارگزیده از ریسمانِ سیاه و سفید می ترسد« دریافت خود را از ضرب المثل ...


817
12 جولای 2017 ... مثنوی مثنوی برای کودکان- درخت علم. 281. چكیده ای از داستان های مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی. در این مجموعه سعی شده، داستان های پندآموز ...


817
29 دسامبر 2017 ... مثنوی مثنوی برای کودکان- درخت علم. 124. چكیده ای از داستان های مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی. در این مجموعه سعی شده، داستان های پندآموز ...


817


817
درخت علم. دانشمند با خنده گفت : ای نادان این درختی که تو به دنبالش هستی همان علم دانش است . تو به دنبال صورت و ظاهر رفتی ای انسان نادان و چون به ظاهر توجه کرده ای از  ...


817
حکایت صفحه ی 72. درخت علم. شیخ خندید و بگفتش ای سلیم این درخت علم باشد ای علیم. معنی: شیخ خندید و به او گفت : ای انسان سالم (ناسالم) درخت مورد نظر تو ، درخت ...


817
26 فوریه 2014 ... مولوی در حکایت آموزنده دیگری خاطرنشان می سازد که هرکس از میوه درختِ علم توشه‌ای برگیرد زوال و نیستی دامنگیر او نخواهد شد و تلویحاً این نتیجه را ...