شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
زن متولد آبان طناز و زيبا، خانه دار و گرم، حسود و انتقامجو، رازدار، موقع شناس و در بعضي اوقات جاه طلب است. ... زن متولد آبان داراي يك زيبايي عميق و اسرار آميز است.


817
ضمنا به ياد داشته باشيد كه مرد متولد آبان هرگز اجازه نمي دهد كه زن در كار او مداخله كند و يا عقايد خود را به او ديكته كند. او مرد است و شما زن و اين تفاوت هميشه بايد در روابط ...


817
زن متولد ارديبهشت واقعا قلبي بزرگ و روحي بلند دارد ولو اينكه خيلي كوچك اندام ..... جنبه خارق العاده دارد و در اين مورد حتي از زنان متولد برج عقرب ( آبان) نيز جلوتر است.


817
مردان متولد فروردين , مردان متولد ارديبهشت , مردان متولد خرداد , مردان متولد تير , مردان ... زنان متولد آبان , زنان متولد آذر , زنان متولد دی , زنان متولد بهمن , زنان متولد اسفند ...


817
مردان متولد فروردين , مردان متولد ارديبهشت , مردان متولد خرداد , مردان متولد تير , مردان ... زنان متولد شهريور , زنان متولد مهر , زنان متولد آبان , زنان متولد آذر , زنان متولد دی ...


817
مردان متولد فروردين , مردان متولد ارديبهشت , مردان متولد خرداد , مردان متولد تير , مردان ... زنان متولد شهريور , زنان متولد مهر , زنان متولد آبان , زنان متولد آذر , زنان متولد دی ...


817
... مردان متولد اسفند , زنان متولد فروردين , زنان متولد ارديبهشت , زنان متولد خرداد , زنان ... زنان متولد شهريور , زنان متولد مهر , زنان متولد آبان , زنان متولد آذر , زنان متولد دی ...


817
مردان متولد فروردين , مردان متولد ارديبهشت , مردان متولد خرداد , مردان متولد تير , مردان ... زنان متولد شهريور , زنان متولد مهر , زنان متولد آبان , زنان متولد آذر , زنان متولد دی ...


817
مردان متولد فروردين , مردان متولد ارديبهشت , مردان متولد خرداد , مردان متولد تير , مردان ... زنان متولد شهريور , زنان متولد مهر , زنان متولد آبان , زنان متولد آذر , زنان متولد دی ...


817
طالع بینی هندی زن متولد آبان. زن متولد آبان فردی پرتکاپو و فعال است و شخصیتی مستحکم و قوی دارد. او موجودی جذاب، مغرور، با اعتماد به نفس است. کمی زود خشم است و ...