شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
ژاندارک به فرانسوی Jeanne dArc و گاه دوشیزهٔ اورلئان ۶ ژانویه ۱۴۱۲ در دومرمیلاپوسل ، لورن؛ † ۳۰ می ۱۴۳۱ در روآن، قهرمان ملی فرانسه.


817
ژان دارک یا ژاندارک (به فرانسوی: Jeanne d'Arc) و گاه دوشیزهٔ اورلئان (۶ ژانویهٔ ۱۴۱۲ در «دُمرمی-لاپوسل» به‌معنی «دُمرمیِ دوشیزه» یا «دُمرمی زادگاه دوشیزه»، لورن - † ۳۰ می ...


817
15 آگوست 2018 ... کودکی «ژاندارک» مصروف گله‌‌‌های پدرش در مزارع و نیز آموختن فنون .... «کریستین دو پیزان» که در سال ۱۴۳۰ وفات یافت در تحسین او شعری سرود.


817
23 ا کتبر 2014 ... پاپ روز ۳۰مه را نیز روز بزرگداشت ژاندارک پاک نامید. ژاندارک دختر جوانی که قهرمان میهن پرستی و آزادیخواهی ملت فرانسه محسوب می‌شود در سال ۱۴۳۰ توسط انگلستان دستگیر و با رأی دادگاه ... شعر فریدون مشیری شناسنامه ستایش انسان.


817
آن زماني كه شما مرا از چنگ سربازان انگليسي نجات بخشيد من بارها به شما گفته‌ام كه بايد به دست كليسا سپرده شوم، من تمام شبانه‌روز را تحت نظر چهارده سرباز انگليس.


817
28 فوریه 2018 ... مرادی سه مجموعه شعر با نام‌های «باد مخابره خواهد کرد»، «درناها نمک‌گیر ... در شعر ژاندارک شما با استفاده از یک داستان تاریخی در شعری کوتاه تلاش ...


817
13 مارس 2008 ... مریم فیروز به سال ۱۲۹۲ خورشیدی در تهران به دنیا آمد، در مدرسه ژاندارک و ... اند که فریدون توللی شعر معروف و زیبای "مریم" را در ستایش او سروده است.


817
30 آگوست 2016 ... برگه تیوال نمایش ژاندارک در آتش؛ اطلاعات، عکس، گفتگو ... و خرید اینترنتی بلیت.


817
“محاکمه ژاندارک” اثر نمایشنامه نویس چیره دست آلمانی است و تنها نمایشنامه ای که قهرمانش بر ... بیشتر نمایشنامه‌های برشت دربرگیرنده یک یا چند سرود، ترانه و شعر است.


817
ﻣﻬﺪى اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ و از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺷﻌﺮ ﻧﻮ و از ﻣﺒﻠّﻐﺎن ﻧﻬﻀﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ... ﯾﻌﻨﻰ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺮوﺿﻰ ﻧﯿﻤﺎ، ﺑﺪاﯾﻊ و ﺑﺪﻋﺘﻬﺎى او و اﺻﻮﻻً ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻣﻮازﯾﻦ اﯾﻦ.