شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
در خواب ببیند که با استفاده از آتش‌زنه [وسیله‌ای است که با آن آتش روشن می‌کنند] شمع یا چراغی را روشن نموده است، یـعـنـی با عدل و انصافی که برقرار می‌کند مردم به ...


817
تعبیر خواب شمع شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش. اگر زنی در خواب ببیند که شمعی روشن در دست یا در خانه دارد صاحب دختری برگزیده و ممتاز ...


817
3 سپتامبر 2017 ... تعبیر خواب شمع و شمعدان میتواند نشانه دهنده عزت و جلال و نعمت باشد در زیر میتوانید تعبیرات بیشتری در مرد شمع و شمعدان را در زیر از زبان ...


817
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادقديدن شمع در خواب، بر چهارده وجه بود اول پادشاه دوم قاضي سوم فرزند چهارم عروسي پنجم فرمانروائي ششم م.


817
تعبیر خواب شمع و شمعدان، روشن کردن شمع، روشن شدن خانه با شمع، شمع روشن در شمعدان نقره و ...


817
تعبیر خواب شمع,تعبیر خواب شمع روشن,تعبیر خواب شمعدان,تعبير خواب شمع روشن ... تعبیر خواب شمع های روشن در مسجد و مدرسه ، مردمان شهر به عبادت مشغول هستند  ...


817
شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش. اگر زني در خواب ببيند که شمعي روشن در دست يا در خانه دارد صاحب دختري برگزيده و ممتاز مي شود.


817
26 آوريل 2018 ... تعبیر خواب شمع,دیدن شمع در خواب,تفسیر خواب شمع,معنی دیدن شمع در خواب, شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش. اگر زنی در ...


817
15 ژانويه 2014 ... روح انسان در عالم خواب، قالب مثالی (برزخی) به خود می‌گیرد و به پرواز در ... خواب خود را برای چه کسانی تعریف کنیم؟ شمع. خواب در اسلام حرکت روح به ...


817
تعبیر خواب جشن تولد گرفتن برای خودم و دوستم، تعبیر خواب تولد خودم و دوست و خواهر و برادر و مادر با خوشحالی یا ناراحتی، تعبیر خواب کیک تولد و فوت کردن شمع.