شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
سرخی سیبش سبزی بیدش ( وای از آن گیسویی که آغشته به خون فرق سر شد ) متصل است او معتدل است او شمع دلست او پیش کشیدش ( وای از آن ساعت که دل ارباب آروم نشد  ...


817
21 فوریه 2018 ... دانلود آهنگ محسن چاوشی متصل Download Music Mohsen Chavoshi Motasel متصل است او معتدل است او شمع دل است او پیش کشیدش جان من است او هی ...


817
باغ و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش متصل است او معتدل است او شمع دل است او پیش کشیدش جان من است او هی مزنیدش آن من است او هی مبریدش آب من است او نان  ...


817
6 ژوئن 2016 ... آب من است او نان من است او مثل ندارد باغ امیدش باغ و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش متصل است او معتدل است او شمع دل است او پیش کشیدش


817
22 دسامبر 2016 ... شمع دل است او پیش کشیدش. خیلی وقتها قطعه شعری شنیده ایم که دقیقا عمق معنای آن رو متوجه نشدیم. گاهی هم فکر کردیم اصلا معنای مهمی در آن نیست.


817
17 سپتامبر 2011 ... جان منست او هی مزنیدشآن منست او هی مبریدش آب منست او نان منست اومثل ... آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش متصلست او معتدلست اوشمع دلست او ...


817
4 ژانويه 2017 ... جان من است او، هی مزنیدش آن من است او، هی مبریدش آب من است او، نان من است او ... سرخی سیبش، سبزی بیدش متصل است او، معتدل است او شمع دل است او، ...


817
آن من است او، هی مبریدش آب من است او، نان من است او مثل ندارد، باغ امیدش باغ و جنانش، آب روانش سرخی سیبش، سبزی بیدش متصل است او، معتدل است او شمع دل است او، ...


817
11 ژوئن 2016 ... آب من است او نان من است او. مثل ندارد باغ امیدش. باغ و جنانش آب روانش. سرخی سیبش سبزی بیدش. متصل است او معتدل است او. شمع دل است او پیش ...


817
6 ژوئن 2016 ... متصلست او معتدلست او شمع دلست او پیش کشیدش .... شدشو شنیدم فقط این مصرعشو(جان من است اوهی مزنیدش)سبک خوندنش به دلم نشست باتشکر.