شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
سرخی سیبش سبزی بیدش ( وای از آن گیسویی که آغشته به خون فرق سر شد ) متصل است او معتدل است او شمع دلست او پیش کشیدش ( وای از آن ساعت که دل ارباب آروم نشد  ...


817
21 فوریه 2018 ... دانلود آهنگ محسن چاوشی متصل Download Music Mohsen Chavoshi Motasel متصل است او معتدل است او شمع دل است او پیش کشیدش جان من است او هی ...


817
باغ و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش متصل است او معتدل است او شمع دل است او پیش کشیدش جان من است او هی مزنیدش آن من است او هی مبریدش آب من است او نان  ...


817
جان منست او هی مزنیدشآن منست او هی مبریدش آب منست او نان منست اومثل ندارد باغ امیدش باغ و جنانش آب روانشسرخی سیبش سبزی بیدش متصلست او معتدلست اوشمع  ...


817
4 ژانويه 2017 ... جان من است او، هی مزنیدش آن من است او، هی مبریدش آب من است او، نان من است او ... سرخی سیبش، سبزی بیدش متصل است او، معتدل است او شمع دل است او، ...


817
10 ژوئن 2016 ... مثل ندارد باغ امیدش باغ و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش متصل است او معتدل است او شمع دل است او پیش کشیدش جان من است او هی مزنیدش ...


817
22 دسامبر 2016 ... شمع دل است او پیش کشیدش. خیلی وقتها قطعه شعری شنیده ایم که دقیقا عمق معنای آن رو متوجه نشدیم. گاهی هم فکر کردیم اصلا معنای مهمی در آن نیست.


817
باغ و جنانش آب روانش سرخیه سیبش سبزیه بیدش. متصل است او معتدل است او شمع دل است او پیش کشیدش. جان من است او هی مزنیدش آن من است او هی مبریدش. آب من است او ...


817
حال من است او هی مبریدش. آب من است او نان من است او. مثل ندارد باغ امیدش. باغ و جنانش آب روانش. سرخی سیبش سبزی بیدش. متصل است او معتدل است او. شمع دل است او ...


817
1 دسامبر 2012 ... سه تار: استاد جلال ذولفنون نی: جمشبد عندلیبی تار:ذیداله طلوعی خواننده : مهدی فلاحی جان من است او، هی مزنیدش آن من است او، هی مبریدش آب من است او، نان ...