شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
شورای اسلامی و انتخابات شهرداران -‌مصوب 1375 - آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز ... ‌ماده 1- کسانی را می‌توان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند:


817
6 مارس 2017 ... قانون انتخاب شهردار در تهران می‌گوید که شهردار باید از سوی اعضای شورای شهر انتخاب شود.


817
29 آگوست 2013 ... صفحه اصلی / تازه ترين عناوين / نحوه انتخاب شهردار .... شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در ائين نامه مصوب اين قانون ...


817
15 نوامبر 1979 ... و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻬﺮداران ﻣﺼـﻮب ...... ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺿـﻮاﺑﻂ و ﺷـﺮاﯾﻂ اﺣـﺮاز ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﺷـﻬﺮداران ﻣﻨـﺪرج در. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ، ﺷﻬﺮدار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ.


817
عضو کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور در مجلس با انتقاد از فرایند عزل شهرداران، گفت: فرایند بسیار ساده عزل شهرداران سبب عدم امنیت آنها شده است در واقع این شیوه ...


817
قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ..... اسلامي و أخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي هادي مصوب روستا.[101]


817
مضاف بر اینکه واگذاری تعیین «ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران» به ... برای این شوراها، برکناری شهردار و نیز انتخاب سرپرست شهرداری توسط شورای شهر، زائد ...


817
ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/420999.


817
12 آگوست 2017 ... و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن ...... مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز.


817
31 آگوست 2018 ... وی ادامه داد: در بحث انتخاب شهردار هم ما قانون خاص داریم که همان قانون شوراهاست ... در بند یکم ماده 80، در تبصره 3 آن می‌گوید "شورای شهر براساس ضوابط و ...