شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
معنی واژهٔ نارنج در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب.


817
31 دسامبر 2017 ... آبادیس - معنی اسم نارنج = اسم: نارنج - نوع: دخترانه - ریشه اسم: فارسی - معنی: میوه ای آبدار و ترش از مرکبات.


817
شکوفه‌های آن یکی از معطرترین گلهاست که آن مربای بهار نارنج و همچنین عرق نارنج در ... درخت نارنج مادر مرکبات است و پایه بسیار خوبی جهت پیوند شاخه‌های نارنگی یا ...


817
21 آوريل 2017 ... در لغت نامه دهخدا نارنج این گونه تشریح شده است: «اصل این لغت هندی است ولی از راه زبان های ایرانی وارد اروپا شده است. نارنج میوه ای است گرمسیری از ...


817
آکنده بدان سیم درون لؤلؤ شهوار. نارنج چو دو کفهٔ سیمین ترازو .... با دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید. شماره‌گذاری ابیات | وزن:  ...


817
معنی خلال : خلال . ... خلال نارنج ؛ چون گوشت درونسوی پوست نارنج را بسترندو جزء برون سوی شفاف و تنک آنرا به اجزاء باریک [ به پهنای دوهزار یک گز و کمتر و بیشتر ] ...


817
26 سپتامبر 2010 ... ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎرﻧﺞ، ﺗﺮﻧﺞ و اﻧﺎر در اﻳﻦ ... ﺑﺎززاﻳﻲ، اﻳـﺰد ﮔﻴـﺎﻫﻲ، ﻧـﺎرﻧﺞ، ﺗـﺮﻧﺞ، اﻧـﺎر،. ﺑﺎور ...... دﻫﺨﺪا در. ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻐﺖ. از رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم. « ﻧﺎرﻧﺞ و ﺗﺮﻧﺞ زدن. » ﻧﺎم ﺑﺮده ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ.


817
5 آوريل 2015 ... درخت نارنج مادر مرکبات است و پایه بسیار خوبی جهت پیوند شاخه های نارنگی و یا پرتقال است. فشارخون و ضربان قلب را زیاد می کند.


817
1 سپتامبر 2017 ... او در دبیرستان دولتی دهخدا منطقه 14 و در خیابان پیروزی تحصیل کرده و در حاشیه جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور در برج میلاد تهران با ما گپ زد ...


817
ﭘﻴﺮو ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ دﺧﺘـﺮ زﻳﺒـﺎرو ﻳـﺎ ﻫﻤـﺴﺮ آﻳﻨﺪة ﺷﺎﻫﺰاده در ﻗﺼ ﺔ دﺧﺘﺮ ﻧﺎرﻧﺞ و ﺗﺮﻧﺞ از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ..... دﻫﺨﺪا در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ از رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﺎرﻧﺞ و ﺗﺮﻧﺞ زدن« ﻧﺎم ﺑﺮده ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن راﻳﺞ ...