شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
30 آگوست 2017 ... چون اگر نکات خاص عکس گذرنامه را رعایت نکنید عکستان مورد قبول واقع نمی شود. ممکن است با مشکل جدی تاخیر در صدور گذرنامه روبرو شوید!


817
سپس عکس مناسب برای پاسپورت ، ویزا یا کارت شناسایی تان را بدست بیاورید. ... منبع. نمونه عکس خام که باید برای ساخت عکس پاسپورت و ویزا گرفته شود ...


817
24 آگوست 2017 ... گرفتن عکس مناسب برای گذرنامه (پاسپورت) اغلب اساسی ترین نوع مشکل برای گرفتن آن می باشد که معمولا به دلیل عدم توجه به قوانین گرفتن ...


817
مشخصات عکس. گذرنامه. : -1. عکس رنگی با کیفیت باال و زمینه. کامال سفید. ، ظرف شش ماه گذشته گرفته شده باشد. )ترجیحا دارای تاریخ باش. د(. -2. عکس واضح.


817
مشخصات عکس. گذرنامه. : -1. عکس رنگی با کیفیت باال و زمینه. کامال سفید. ، ظرف شش ماه گذشته گرفته شده باشد. ). ترجیحاً دارای تاریخ. باشد. (. -2. عکس. واضح.


817
1- تهيه فرم و شناسه گذرنامه از دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي (پليس+10) (هزینه اخذ ... 3-3) یک (1) قطعه عکس 6x4 جديد و رنگي با زمينه سفيد و تمام رخ به طوري که:.


817
نمونه در سال ۲۰۱۶ میلادی ... در کارت شناسایی اوکراینی یا گذرنامهٔ شهروندان اوکراین ( همچنین به عنوان گذرنامه داخلی یا پاسپورت کارت شناخته می‌شود) یک سند هویت صادر شده برای ... نام خانوادگی; اسم(s); پدری نام; تاریخ و محل تولد; یک عکس و امضای دارنده.


817
13 مه 2018 ... اگر عکس سیاه و سفید باشد، باید میزان نور و کُنتراست به اندازه کافی باشد. به عکسهای نمونه توجه کنید. گذرنامه باید چه شرایطی داشته باشد:


817
پاسپورت آبی چیست؟ پاسپورت آبی مهاجرت برای پناهجویان به عنوان جایگزین پاسپورت کشور خودشان صادر میگردد، البته اگر نظر به شرایط اقامت و پرونده پناهندگی ...


817
ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻭﻳﺰﺍ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ. ﻋﮑﺲ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﮕﻨﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻡ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺷﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. Page 2. ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ: ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ...