شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
سامانه نوبت دهی اینترنتی. مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی شهید رحیمی خرم آباد. شروع نوبت دهی. حذف و پیگیری نوبت ساعت کاری. توضیحات ضروری. شماره نوبت ...


817
نوبت دهي تلفني درمانگاه 3155 · اصلاحيه فراخوان مزايده تزريقات بيمارستان شهيد رحيمي سال 95. عكس هاي مربوط به طرح نظام سلامت بيمارستان شهيد رحيمي ...


817
سامانه نوبت دهي اينترنتي ويزيت پزشكان مستقر در بيمارستانها و درمانگاههاي دانشگاه علوم پزشكي با هدف اختصاص و ... سامانه جديد نوبت دهي اينترنتي با قابليت ها و امكانات بيشتر ، سهولت جستجو نوبت ها در گروههاي تخصصي پزشكي و ... شهيد رحيمي