شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
In thermodynamics, the Joule–Thomson effect describes the temperature change of a real gas or liquid when it is forced through a valve or porous plug while ...


817
اثر ژول-تامسون (انگلیسی: Joule–Thomson effect) در ترمودینامیک به تغییرات دمای ایجاد شده در اثر تغییرات فشار در آنتالپی ثابت نسبت داده می‌شود، که بیانگر ...


817
محاسبه ضریب ژول تامسون. برای این درخواست 4 .... کولر ژول تامسون برای مایع کردن نیتروژن استفاده می شود و به جهت خنک کاری است. سیال با فشار بالا حدود 30 مگا ...